Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

DÜZCE’NİN ŞEHİR KİMLİĞİ VE ÇALIŞTAY

03 Kasım 2014 - 14:57

‘’ŞEHİR KİMLİĞİ’’, geçmişe dayalı sosyal, ekonomik, kültürel, fizikisel ve tarihsel unsurları ‘’ORTAK AKIL’’ ile bütünleştirerek gelişmeye devam eden bir şehrin görünümüdür. Şehir,  farklı kimliklerden oluşur. Farklı geçmişe ve kültüre sahip olan insanlar şehir kimliğiyle birlikte yaşayabilirler. Şehrin tek kimliği yoktur, fakat farklı kimlikler aralarında oluşturdukları şehir kimliği altında yaşarlar. Farklı kimliklerden biri baskı altına alınır ve istekleri dikkate alınmaz ise şehir bütünlüğünü kaybeder ve kendisine yabancılaşır. Bir şehir kendi kimliğine yabancılaşması ise kendi özüne dönmeden hakiki bir şehir kuramaz. Düzce, deprem sonrası il olduktan sonra böyle bir süreci yaşamaktadır.  Düzce,  kendi tarihine ve kültürüne yabancılaşmıştır. Düzce’nin geleceği ve şehirleşmesi gelenek ve kültürünü içinde üretmesi ile mümkün olabilecektir. Devletin ve üst yönetimlerin zorlamasıyla Düzce kimliği oluşamaz.

‘’ORTAK AKIL’ Sosyal, ekonomik ve toplumsal alanda birlikteliği sağlayacak bir konuyu çok boyutlu bir bakışla tanımlamak değerlendirmek ve düşünce birliğiyle hayata geçirmek ve stratejiler belirlemek amacıyla oluşturulan kavramdır. Konu ile ilgili iddia sahibi olan bireyler bir araya gelir beyin fırtınası tekniği ile konu tartışılarak görüş ve düşünceler ortaya konulur değerlendirilir ve aşağıda belirtilen süreçler ve yöntemlerle başarının peşinde koşulur.

 1.ADIM: Konu ile ilgili ön hazırlıklar,2.ADIM: Grup toplantıları ve beyin fırtınası, 3.ADIM: Hedeflerin oluşturulması ve eylem planının hazırlanması.

Şehrin kimlik sorunlarının tanımı yapılarak bu sorunlara çözüm üretmek için farklı çevrelerden sorunlara ilgi duyan bilgi ve birikimi olan bireylerle fikir ve düşünceler paylaşılır. Bu bağlamda ortak akıl oluşturmak ve ortak düşünce etrafında hareket etmek o kentte yaşayan toplumsal sorumluluk sahibi her birey için bir zorunluluktur. Ortak akıl oluşturma konusunda ilk akla gelen siyasal, ekonomik ve medya gibi unsurlardır. Ancak bu unsurların bir araya gelmesiyle ortak akıl oluşturulur düşüncesi halkta kabul görmemiştir.  Evet, bu unsurlara ihtiyaç var, fakat oluşum odağında gerekli değildir. Ortak irade ortaya çıktığında bunlara ihtiyaç duyulur. Bu tür eylemlerde esas olan ortak iradenin oluşmasıdır. Ortak iradenin oluşum temelinde paydaşların inandırıcılığı önemlidir. Siyaset ve para gücü temelinde oluşturulan birliktelik sürdürülebilir olamaz. Çünkü bu güce sahip olanlar birlikteliği istedikleri yöne çekebilirler ve bozabilirler. Bugün yaşadığımız ortamda karşı karşıya kaldığımız durum budur. Başarıya odaklanmış ortak aklın oluşturulması için açıklık, adalet, hukuk, güvenirlik ve birey öncelikleri esas alınarak inandırıcı bir irade birlikteliği öne çıkmalı ve bu yönde demokratik çözümler önemsenmelidir.

Ortak aklın oluşturulmasında en büyü tehlike, ortak iradede benimsenen değerlerin arka plana alınıp siyasilerin ve ekonomik gücün yönlendirdiği bir yapının oluşmaya başlamasıdır. Düşüncelerin, birikimlerin, çalışmaların ve tüm insanı değerlerin önüne siyasi hırsın konulması tehlikenin somut örneğidir. Yolu olmayan Organize sanayilerin kurulması bürokrasinin  yanlış kararı  Düzce için diğer bir örnek. Yolu olmayan yerde OSB kurulur mu?. Yolun otobana bağlanması yıllardır sorun olarak devam etmektedir. Yıllarca devam eden sorunun çözülmediği yerde insanları ortak noktada buluşturmak kolay değildir. Ortak akıl etrafında bütünselliği sağlayan çalıştay toplantılarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

·         Ortak akıl yapısı tartışılır ve gelecek ile ilgili yapılacaklar belirlenmeli,

·         Herkesin benimseyeceği ortak hedefler tartışılmalı,

·         Ortak düşünce uygulama bütünlüğü sağlanmalı,

·         Görüş ve düşünceleri ortak akla dönüştürülüp uygulamaya konulmalı,

·         Ortak akıl yapısını oluşturanlar arasında paylaşımın ve iletişimin nasıl yapılacağı belirlenmeli,

·         Demokratik bir ortamda katılımcı yönetim ortamı oluşturulmalı,

·         Bütünselliği sağlayacak uzlaşmanın yöntemleri belirlenmeli,

·         Çalışmaların sonucunda elde elden bulgular kamuoyu ile paylaşılmalı,

·         Çalışma sonuçları bir rapor haline getirip hayata geçirmek üzere yetkililere sunulmalıdır.

Yukarıdaki hususlar incelendiğinde ne yazık ki, çalıştay çalışmaları, kentin ortak iradesiyle ortaya çıkmıyor. Siyaset ve bürokratların ön plana çıktığı bir faaliyet haline dönüşüyor ve bürokratik çalışmalardan öteye gidemiyor. Günü kurtarmak için yapılan çalıştaylar şehrin geleceği için projeler geliştiremiyor.

Düzce Şehrini kimliğine kavuşturacak planlama yapılamadığı için kentleşme sorun hale gelmiştir.  Çevre bütünselliğine uygun olmayan ulaşım trafik kazalarını artırmaktadır. Kentte yapılan kamu binaları şehir kimliğini yansıtmıyor. Gelinen noktadan sonra Düzce’nin şehir kimliğine kavuşması zor, ama yine de 13 Kasım günü yapılacak çalıştayın başarılı olmasını dileyelim ve sonuçlarını hep birlikte takip edelim.

 

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU