Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

DÜZCE’NİN GELİŞME YÖNÜ

25 Mayıs 2015 - 10:18

fevzier@dogruakademikdanismanlik.com

Düzce’nin en önemli sorunu hızlı nüfus artışı, yoğun göç, kaçak yapılaşma ve bunların sonucu çarpık gelişmedir. Bu nedenle dengeli gelişme yönünde izlenen politikalar uygulama alanında yetersiz kalmakta ve düzensiz gelişmenin önüne geçilememektedir.

Çarpık gelişme ve büyümede ortaya çıkan sorunların çözümünde sorumluluğun yerel yönetimlere ait olduğunu önceki yazılarımda değinmiştim. Kentin gelişmesine yönelik arsa ve konut karşılama, altyapı ile ilgili sorunlar tanımlanır ve yerleşim alanlarının tespitinde doğru adımlar atılırsa merkezi yönetim ile sorunların çözülmesi kolaylaşır ve uygulamadaki engeller en asgari düzeye indirilebilir. Bu yönde yerleşmelerin önemliliği, altyapı faaliyetlerine yönelik sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve sektörel hedefleri belirlemek için hazırlanacak kentsel gelişim planlarının kent dokusuna uygun olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. Kentsel gelişim planı yerel yönetim kararlarına uygun konut, tarım, turizm, sanayi, ulaşım ve arazi gibi kullanım alanlarını belirleyen bir plandır.

Düzce yerleşim alanının hava akımlarına kapalı olması nedeniyle yeni yerleşim ve sanayi bölgelerinin kuzeye doğru tarım dışı arazilere taşıyacak planlamalar yapması gerekmektedir. Düzce kuzeye Akçakoca’ya doğru büyümeli, Cumayeri, Çilimli ve Boğaziçi ile birlikte planlanmalıdır. Düzce bu adımı Üniversite yerleşimini Konuralp’ı içine alarak Düzce ile Akçakoca arasına yapmakla atmıştır. Bu yerleşim planı demiryolu, havayolu ve otoyol bağlantılarıyla desteklenmelidir. Bu yönde gelişmeler sağlandığında İstanbul Anadolu yakasından hareket eden bir yatırımcı bir saat sonra Düzce’de olacaktır. Düzce’nin eski yerleşim yerleri koruma altına alarak kent dokusuna uygun biçimde yeniden planlanmalı ve imara kapatılarak kuzeyde yeni kentler oluşturulmalıdır.

Düzce ilinde Gümüşova ilçesini içine alacak biçimde Gölyaka’da gıda ihtisas organize sanayi kurularak endüstriyel tarım alanında sanayileşmelidir. Bu alanda üretilen tarım ürünleri endüstriyel işlemden sonra hızlı bir biçimde yurtiçi ve yurtdışına ulaştırılma yollarını bulmalıdır. Yığılca ile Kaynaşlı bağlantısında da hayvancılık geliştirilmeli ve bu alanda hayvancılık ihtisas bölgesi kurulmalıdır. Akçakoca merkezli turizm interland projesiyle Düzce’nin güneyini içine alacak biçimde turizmi çeşitlendirip turizme yön verilmelidir. Düzce’nin mevcut iki OSB ve oluşturulacak bir de ıslah OSB ile yeni yatırımları çekebilecek güce sahip olabilecek ve İstanbul sanayicisini çekebilecektir. Yanlış yerlerde doğru olmayan OSB’leri kurmak Düzce’nin gelişme stratejisine uygun olamaz ve doğru yatırımcıyı da çekemez.

Düzce’nin bütünselliğini içine alacak kentsel planlamanın olmaması nedeniyle özellikle çevre yolları boyunca denetimsiz gelişmeler hızla artmakta içme suyu kaynakları, sulak alanlar, göller ve araziler için tehdit oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar bu yöndeki gelişmeler planlı bir biçimde kontrol altına alınmadığı ve kaynaklar verimli kullanılmadığı takdirde on yıl sonra daha büyük sorunlar yaşanabileceğini göstermektedir. Bu nedenle bölge ve çevre düzeni plan kararlarında uygunluğu sağlanarak belediye sınırları içinde kalan alanlarda insan merkezli imar planlarının hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu yönde sivil toplum kuruluşları, üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası ve araştırmacılarla birlikte çalışarak Düzce’nin kentsel ölçekte sosyo-ekonomik sorunları çözümü için ‘’Ketsel Tasarım’’ içinde ilgili pratikleri geliştirerek yaşam ve çevrenin korunması ışığında kent planı yeniden düzenlenmelidir.

Düzce zengin topraklarına karşın fındık, mısır, buğday, çeltik ve pancar gibi birkaç üründe yaptığı tarımcılıkla geleneğini aşarak geleceğini planlamanın sorunlarını yaşıyor. Hayvancılık alanında da büyük bir atılım yapılamıyor ve günlük geçimlik olarak yan iş anlayışına dayanıyor. Örtülü tarım ve gelişmişlik düzeyinde seracılık potansiyelini de kullanamıyor. Tekstil ağırlıklı yatırımlar ön plana

çıkmış, fakat gelecekte istihdam yaratacak ölçeklerde teknoloji üstünlüğüne sahip değildir. Fındık en önemli ürün olmasına karşın gıda sanayinin gelişememesinin yarattığı fiyat - maliyet arasındaki istikrasızlık nedeniyle ekim alanları azalmaktadır.

Düzce yeni gelişim stratejisin belirlerken katma değeri üstün teknolojiye dayanan gıda ve tarım ürünlerinin üretilmesini sağlayacak yöntemleri geliştirmeli ve bu yönde İstanbul’a yakın olması nedeniyle gıda ve sanayinin avantajını kullanarak bu sektörlerde ileri teknoloji ürünlerini üretebilmelidir. Turizmde de rekabet üstünlüğünü sağlayacak ve markalaşan ürünleri sunulabilmesine yönelik planlama ve uygulamaları hayata geçirilmelidir. Düzce’nin gelişmesine yerel kaynaklarına erişilebilirliğin arttırılması ve karşılaştırılmalı üstünlük yaratarak uzun vadede iş ve istihdam yaratan yatırımların kolaylaştırılması ve korunmasına uygun planlarla büyümeye yön verilmelidir. Bu yönde Düzce halkının geleceğe yönelik, Düzce’yi yönetenlerden doğru politikaları geliştirerek toplumsal refahın sağlanmasını istemek en doğal hakkıdır.

  • Yorumlar1
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU