Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

DÜZCE İŞADAMLARININ YOL HARİTASI

24 Temmuz 2015 - 12:09

Hükümetlerin ekonomi, istihdam, yatırım ve teşvik, destekler, sanayi ve üretimi artırma gibi paketleri olmuştur ve bu tür paketler olacaktır. Çünkü hükümetlerin kaynak yaratma, toplumun refahını yükseltme ve gelir dağılımında adaleti sağlama konularında görev ve sorumlulukları vardır. Günümüzde ekonomi hızla küreselleşmekte, ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta ve bilgiye duyulan ihtiyaç giderek büyümektedir. Türkiye ekonomi raporunda Düzce’deki Kobi’lerin bilgiye ulaşmalarının en önemli sorun olduğunu açıklaması Düzce işletmelerinin yönetimi açısından üzerinde durulması gereken önemli konu olduğunu ortaya koymaktadır.

Ekonomi yönetiminin amacı, ekonomide büyümenin temelinde üretim olduğu konusunda işadamları ve sanayicilere yol göstermek ve bu yönde teşvik programlarını uygulamaktır. Bu uygulamalarla, güçlü bir ekonomi ve adaletli gelir dağılımı için ekonomiyi üretimden koparan kısa vadeli destek ve teşvikler yerine uzun vadeli stratejik tercihlerle işletmeleri vasat teknolojili üretimden yüksek teknolojili üretime geçişi sağlamak gerekiyor. Özellikle Düzce’de faaliyet gösteren kobi’lerin bu yönde bilgilendirilmelerine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Yaptığımız araştırmalarda Düzce’de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin katma değeri yüksek üretime geçişlerini sağlayacak yol haritasının belirleyicileri aşağıdaki faktörlere bağlı olduğu belirlenmiştir.

*Yerli katkılı üretim sistemine bağlı olan güçlü ve yüksek teknolojili yatırım yapan işletmeler seçilmelidir.

*Üretim ve değer yaratma kültürünü üretimin her alanında doğru biçimde kullanmayı sağlayacak bilgilere ulaşılmalıdır.

*Finans yönetim yöntemleri değişti, yeni yöntem maliyet odaklı, şeffaf ve teknoloji kullanımlı odaklı olduğunu her fırsatta dikkate alınmalıdır.

*İşletmeler, rekabetçi olmaları ileri teknolojili üretime geçmekle mümkün olabileceğine inanmalıdır.

*Üstün teknolojileri işletmelerin organizasyon yapısının her sürecinde yerli yerine oturtarak kurumsallaşma sağlanmalıdır.

Kentlerin toplumsal refahı ve gelişmesi yatırımların performansından geçtiği dikkate alarak Düzce’de faaliyet gösteren veya yeni yatırım yapacak yatırımcıların ve işletme yöneticilerinin büyüme ve gelişmeye yönelik bakış açılarının oluşmasında ‘’ÖNERİLERİMİ’’ aşağıda özetlenmiştir.

*Büyümek ve gelişmek için yeni bilgilere ulaşmanın yararlı olacağını düşünün

*Nitelikli eleman istihdam etmeyi ve bunun için alt yapı oluşturmayı ihmal etmeyin

*İleri teknolojili yatırım yapın

*Lojistik merkezi kurmak için ortak akıl oluşturun

* Fındık entegre sanayisi için stratejik eylem planı yapın

*Akçakoca’da konteyner liman kurma çalışmalarını başlatın

*Entegre tarım ve hayvancılık projeleri hazırlayın veya bu projelere destek arayın

*Kentsel dönüşüm projelerinin amaca uygun olarak yapılmasını sağlayın

*Turizm projelerinin hayata geçmesi için gerekli girişimlerde bulunun

*Tarım işletmeciliğinin gelişmesi için projeler yapın ve zaman kaybetmeden uygulamaya koyun.

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU