Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

DÜZCE'NİN SORUNLARINA FARKLI BAKIŞ

16 Kasım 2015 - 11:08

Düzce’nin kaderinde “Yeşil Düzce” kimliğinin önemli yeri vardır. Kente “Yeşil Düzce” kimliğini kazandıran unsurlar; melen havzası, orman ve yaylası, vadileri, su havzası, bitki çeşitliliği ve tüm bunların içinde yer alan halkının bilgi ve birikimleridir.

Düzce’nin eko-turizm değeri yaratması “marka kent” olmasında hep ön plana çıkmıştır. Ancak Yeşil Kente dayalı zenginlik üretimi planının uygulama etkinliği sağlanamadığı için kentsel yatırımlar, tarımsal alanların niteliğine göre yapılamamıştır. Düzce’nin gayri safi milli hasılası içinde tarımın payı %32’ler düzeyinde, hizmet sektörü ise %40’lar civarında. Hizmetler sektörü % 30’ların altına inmeli, tarıma dayalı sanayinin payı ise%40’lara yükselmelidir. Özellikle verimliliği yüksek tarım alanlarının başta fındık olmak üzere tarım kültürüne uygun tarım sanayisi gelişmelidir. Bu yönde verimli arazilerde tarım sanayisinin katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Düzce’nin kent planlamasının temel stratejileri amacına uygun kullanılamadığı için geldiğimiz noktada genel planlama fonksiyonunu yitirmiştir. İmara açılan yerlerde bütünden kopuk planlar devreye sokulduğu için ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde tıkanan tüm kavşaklarda ulaşım sorunu katlanarak devam etmekte, kent plansızlığa ve araçlara teslim edilmektedir.

Hızlı kentleşmenin yaşandığı Düzce’de yeni yerleşim alanları açmak yerine mevcut yapıdaki imar planları üzerinde oynamalar yapılarak haklar arttırılmıştır. Tüm bu gelişmeler sonucunda Düzce’nin özgün dokusu kaybolmuş çarpık kentleşme oluşmuştur. Burada temel sorun yerleşmelerin bağımsızlıklarını sağlayacak kent planlamasının yapılmamasıdır. Düzce’nin makro düzeyde planlaması olduğunu biliyorum. Sorun makro planlamada değil, makro plana giden bir planlama anlayışındadır.

Düzce’nin potansiyellerine ilişkin yazılar yazdım. Bu yazımda da kentin sağlıklı gelişmesi için yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda önemli olacağı düşündüğüm konulara değinmek istiyorum.

* Kent merkezi, karma kullanımlı yeni kent modeli olarak tanımlanmalı, merkezin baskısını azaltmak üzere merkez, kalcı konutlar ve konuralp buluşmasını sağlamak amacıyla kuzeyi ile güneyi bağımlayan, doğusu ile batısını kontrol altın alan yeni merkez tasarlanmalıdır.

* Kentin doğal zenginliklerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ekolojik yapısını ve bu yapıyı etkileyen risk alanları üzerinde araştırmalar yapılmalı ve ekolojik kimliği ortaya çıkarılmalıdır.

* “Yerel Kalkınma Modeli” stratejisinde Akçakoca, Samandere, Güzeldere, Aktaş ve Sarıyayla Şelalaleri, Odayeri, Topuk ve Kardüz Yaylaları, Efteni Gölü, Yedigöller ve Abant arasında turizm bağlantıları kurularak bölge çekim merkezlerini ön plana çıkarıp eko turizm kimliği güçlendirilmelidir.

* Kentin hayvancılık ve turizmin geliştiği yerlerin dışında nelerin yapılabileceği ve hangi sektörlerin geliştirilebileceği araştırılmalıdır. Bu yönde fizibilite çalışmaları yapılarak tarımsal alanların farklılaşan nitelikleri ve ölçütleri belirlenmelidir.

* Sanayiye dayalı büyüme ve gelişmede Düzce halkını rahatlatacak projeler geliştirilmelidir. Önemle belirtmek istediğim husus, karma organize sanayi bölgelerinin ömrü sona erdi. Bu süreçten sonra kentin ihtisas sanayi bölgelerine yönlendirilmesi gerekiyor. Mevcut sanayi bölgelerinin yatırımları da gözden geçirilip bu anlayışla yeniden ele alınmalıdır. Özellikle yer seçiminde fizibilite araştırmaları yapılarak kentin geleceğini dikkate alıp alternatifler arasında dengeyi bozacak yarımlara izin verilmemelidir. Bu yönde turizm yatırımlarının yapılması gerektiği yerlerde organize sanayi bölgesi kurulmamalıdır.

* Yatırımlar yapılırken kentin fiziki gelişmesini öncelikli hale getirip sosyal gelişmesini engelleyen bakış açısının sürdürülebilir gelişme olmadığı gerçeği dikkate alınmalıdır. Bu yönde Üniversitenin kentin sosyal yaşamını zenginleştireceği projeleri desteklenmeli ve işbirliği yapılmalıdır.

* Lojistik bütünselliğinde, kentin gelişmesine katkı yapacak hava alanı ile demiryolu bağlantısını ele alan bir plan oluşturup yatırımı teşvik edici bir alt yapı için zaman kaybetmeden atanmış ve seçilmiş yöneticileri, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak iradesiyle kent ekonomisini ihraç ederek zenginliği arttıracak bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir

* Verimliliği düşük sanayi yapılanmasını azaltarak konut ve sosyal yaşam alanları ile sanayi alanlarının iç içe olmasını daha alt düzeye inecek ve kentin sağlıklı gelişmesine olanak verecek planlar yapılmalıdır.

  • Yorumlar1
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU