Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

NİÇİN BAĞIMSIZ DENETİM ?

01 Nisan 2016 - 14:14

İşletmelerin uluslararası veya yurtiçinde faaliyet gösterdikleri ticari faaliyetlerinde AB müktesebatına uyum sağlamak üzere 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetimi getirmiş ve bağımsız denetime tabi olacak işletmeleri belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiştir. Denetime ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında aktif toplamı, net satış hasılatı ve çalışan sayısı biçiminde 3 kriter belirlenmiştir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlamak üzere zaman içinde bağımsız denetim kriterleri Bakanlar Kurulu kararıyla her yıl değişmekte olup, 19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla bağımsız denetimin kapsamı aşağıdaki biçimde genişletilmiştir. Bu yönde geçmiş iki yılda 3 kriterlerden ikisini yerine getiren işletmeler bağımsız denetime tabi olacaktır. Buna göre 2016 yılı için bu kriterler;

* Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası,

* Yıllık net satış hâsılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası,

* Çalışan sayısı 200 ve üstü

2014 ve 2015 yıllarında belirtilen kriterlerden herhangi ikisini sağlayan işletmeler 2016 yılında bağımsız denetime tabi olacaktır.

İşletmeniz bağımsız denetime hazır mı?

Çoğu işletmeler şu an bağımsız denetimin dışında olabilir. Ancak bir süre sonra işletmeniz zorunlu olarak bağımsız denetim kapsamında olacaktır. Bu yönde fayda-maliyet analizini yaparak işletmeler bağımsız denetim kapsamına hazırlanmalıdır. Bu konuda Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçilerin yol göstericiliğinden yararlanmak işletmelerin geleceği açısından faydalı olacaktır. Bağımsız denetim sürecine hazırlanmak için işletmelerin analizi, organizasyon yapısı, sorumlu personelin tespiti, planlama, iç denetim ve finansal raporlama gibi konuları gözden

geçirmek gerekiyor. Bunlardan iç kontrol sistemini oluşturmak en önemlisidir. Çünkü son yıllarda yaşanan işletme yolsuzlukları ile muhasebe ve denetim arasındaki çelişkiler iç denetimin ne derece önemli olduğunu göstermektedir. İç denetim mali tabloların güvenirliği, işlemlerin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun sağlanmasında işletme yönetimine sınırlı bir güvence vermektedir. Ancak iç denetim yönetim sistemi değildir. İç denetim işletmelerin yönetimine mali analiz yapma kolaylığını sağlar. Bu açıdan iç denetim, bağımsız denetime hazırlık yapmak ve üst yönetime bilgi üretmek amacıyla yapılan inceleme ve değerleme faaliyeti olarak tanımlanabilir.

Özet

İşletme yöneticilerinin ve sahiplerinin işletmeleriyle ilgili karar süreçlerinde bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan mali tablolar için bağımsız denetime ihtiyacının olup olmadığı konusunda karar vermeleri gerekmektedir. Çünkü bağımsız denetim işletme sahibi ve yöneticilerine işletme değerinin arttırılması konusunda katkı sağlayacaktır. Bu yönde bağımsız denetim hizmetlerinin sağladığı yararların kurumsallaşmadan kaynaklanan bir ihtiyaç olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle işletme sahibi ve yöneticilerinin işletme risklerinin asgari düzeye indirilmesi amacıyla bağımsız denetçinin bilgilerinden yararlanmalarını tavsiye ederim.

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU