Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

İNSANLAŞMA SORUNU

16 Mayıs 2016 - 11:21

Yard.Doç.Dr.Fevzi Er

fevzier@dogruakademikdanismanlik.com

Bir toplumda insanın ne olması gerektiği konusunda eğitim birliği yoksa öğretimi, kültürü, ahlakı ve insan ilişkilerini düzeltme konusundaki tüm gayretler sonuç vermiyor. İnsanın kendi yaratılışının temel öğelerini bilmeden ve bu düzeye ulaşmadan toplumsal bilincin gelişmesi olanaksızdır. Çünkü insan yaratılışının temel nedeni anlayamadığı takdirde düşünmeyen ve sorgulamayan bir varlık olur.

Bu yönde insan yaşamındaki her sorun ihtiyaçtan kaynaklandığı gerçeğinden hareket ederek insanı toplumun sorumlu varlığı yapacak olan eğitimin alt yapısını bir proje olarak ön plana çıkarmak gerekiyor. Çünkü insanın sorumsuzluğu ve duyarsızlığı insanlaşma değerlerinden uzaklaştırır ve yaratıcılığını kaybetmesine yol açar. Bu bağlamda insanlaşmanın öğrenme ve algı ile doğrudan ilişkisi vardır. Bu ilişkinin ışığında insanlaşma, insanın toplumda sorumluluk almasıyla ile başlar ve kendisini topluma ait görmesiyle gelişir. Bu yönde insanlaşma ile sorumluluk anlayışı arasında güçlü bir bağ olduğunu tespit etmek mümkündür. Bu nedenle insana sorumluluk yükleyen ve bu bağlamda insanın değişimine yol açan en önemli etkenin eğitim olduğunu söylemek mümkündür. Değişim ve yenilikler yönünde eğitilmemiş insan herhangi bir haksızlık karşısında tepki gösteremez. Bu yönde haksızlığa ve yanlışlara tepki göstermeyen insanlar toplum içinde yaşadığı ve bu toplumun bir parçası olduğunun bilincine varamaz. Çünkü insanlaşmak, toplumun sorunlarına ilgi duymak, paylaşmak ve diğer insanların acılarına ve mutluluklarına ortak olmaktır.

Günümüzdeki düşünce ve sorgulama biçimi insanlaşma sorununa ilgisiz kaldığı için insanlar sorunlarla boğuşmakta ve insan ilişkileri büyük ölçüde zarar görmektedir. Bu nedenle insanın bu sorunlarını giderecek ve toplumsal sorumluluğu üstlenecek bir varlık olmasını sağlayacak bir eğitim sistemine geçmemiz gerekiyor. Çünkü insanlık toplumun sorunlarına sahip çıkan düşünme ve yaşama tarzıdır. Bu yönde “insan olmak” toplumu aydınlatma, yaşamı daha da iyileştirme ve özgürce yaşayabilme gayreti olarak anlamak gerekir. İnsanlığı bu biçimde anlayamadığımız için yenilik ve aydınlanma yolundaki sorunlar engel olmaya devam etmekte ve insanlara baskı kurmaktadır.

Sorunlarla boğuşan toplumun insanlarında araştırma yapma, yeni bilgilere ulaşma, çağdaşlaşma ve aydınlanma gayreti olmadığı gibi tüm yeniliklere kapalıdır. Gelişmeye kapalı toplumlarda insanlar kendisi gibi düşünmeyenleri düşman görür, korkutur ve fırsatı bulursa hayatına son verir. İnsanlaşma hedefi olmayan eğitim programlarında yetiştirilen insanlar bilgiye ulaşmadan, hakikatleri araştırmadan ve düşünmeden herkese aynı gözle bakarlar. Bunlar önyargıyla hareket ettikleri için yapılan tüm yeniliklere ve demokrasiye karşı geleneklerimiz ve inançlarımız elden gidiyor diye toplumu ayaklandırmaya çalışırlar. Bu düşünceye sahip insanlar tarihin her sürecinde değişimleri içlerine sindiremediler ve yeniliklere karşı çıkarak inançları kullanıp toplumu ayaklandırmaya çalıştılar. Günümüzde de yeniliklere karşı duranlar yenilik yolunda gayret gösteren kişilere saldırıyorlar ve sindirmeye çalışıyorlar. İnsanlaşmaya yönelik aşağıdaki sure’lerden anlam çıkararak insanların sorunsuz bir biçimde nasıl bir arada yaşayabileceğinin yollarının aranması gerektiğini düşünüyorum.

*Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez.(Enfal, 8/53)

*Hakkında bilgi olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü akıl ve fikir yürütme ondan sorumludur. (İsra suresi, 17/30)

Özetlersek: Herhangi bir fikir ve düşünce veya ideoloji özgürce ifade edilebilir ve eleştirilebilir. Önemli olan eleştirilere insanca cevap verebilmektir. Diğer bir deyişle fikre fikirle karşılık verilmelidir. Bu yönde doğru bilgi ile insanlaşmanın önündeki tüm engelleri kaldırarak insanlara kendini tanımlama fırsatını veren özgür ortamlar oluşturulmalıdır. Bu nedenle her şeyden önce insan olma ve insanlaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracak yeniliklere bağlı doğru bilgiye dayalı eğitim programlarını ivedilikle uygulamaya koymak gerekir. Bu yönde insanlaşmak ve aydınlık yolunda ilerleyen bir millet olabilmek için bilgi üretimi merkezli yaşam tazını oluşturacak eğitim sistemi mecburiyet haline gelmiştir.

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU