Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

Düzce’nin Beşeri Sermayesi

25 Nisan 2017 - 13:33

Yard.Doç.DrFevzi Er

fevzier@dogruakademikdanismanlik.com

Uzun vadeli ekonomik başarı açısından önemli bir belirleyici olan beşeri sermaye, hem bireyler için hem de ekonomik büyüme için değerli. Beşeri sermaye, bireylerin eğitim yoluyla kazandıkları bilgi ve nitelikler, işbaşındaki eğitimlerle kazanılan beceriler, iş tecrübesi, kişisel iletişim, kendini yetiştirme, sosyalleşme ile nesiller arası görgü ve bilgi transferi gibi unsurların bileşimidir. Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı raporda da beşeri sermayenin, bir ülkedeki kişilerin sahip oldukları ve üretim sürecinde kullanabilecekleri yetenek, nitelik ve becerilerinin toplamı olarak açıklanıyor. Beşeri sermaye endeksinde ülkelerin “eğitim”, “istihdam” ve “işgücü” arasındaki ilişkileri temsil eden bileşenler üzerinden sıralanmaktadır. 4.0 Sanayi Devriminde teknolojik yeniliklerle şekillenen yeni dalga, sanayide ve işgücü piyasalarında köklü bir değişimi de beraberinde getirecektir. Beşeri sermayesi güçlü olan toplumlar bu değişime kolayca uyum sağlayabileceklerdir. Yenilikçi olan ve değişime ayak uydurabilen toplumlar gelişmişlik sürecinde avantajlı olacaklardır.

Güven seviyesinin yüksek ve işbirliğinin güçlü olduğu kentlerde beşeri sermaye yatırımlarının ekonomik ve sosyal etkileri yüksektir. Çünkü beşeri sermaye seviyesi kaliteli eğitimin alt yapısını güçlendirerek toplumdaki nitelikli insan sayısını da arttırmaktadır. Nitelikli insan ise üretime doğrudan katkı sağlar. Çünkü bir toplumun ekonomik ve sosyal alandaki başarısı beşeri sermayenin artmasına dayanmaktadır. Bu yönde üretim için gerekli olan finansal sermaye de beşeri sermayenin bir ürünü olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu yönde beşeri sermayenin güçlü olması finansal sermayenin üretim üzerindeki etkinliğini yükselterek girişimciliği geliştirir. Bu durum bir toplumun gelişmişlik düzeyi o toplumun girişimci insan sayısı ile doğrudan ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır.

Beşeri sermayenin güçlü olduğu toplumda insanlar bilinçli girişimci oluyor. Beşeri sermayesi yeterli düzeyde olmayan toplumda ise insanlar mecburiyetten girişimci oluyor. Çünkü insan geçinmek zorunda, iş aramış bulamamış, tüm olanaklarını zorlayarak iş kurmuş ve girişimci olmuş. Kendine güvendiği veya işten anladığı için değil, çaresizlikten girişimci olmuş. Bu nedenle kurulan şirketlerin %80’ni üç yıl içinde kapanıyor.

Düzce’nin sanayi alanlarında yaptığımız araştırmalarda birinci sorunun nitelikli eleman açığı olduğunu işadamları tarafından ifade edilmektedir. Bu alanlarda beşeri sermayenin gereği olan ölçüde katma değeri yaratmayan işgücünün fazla olması işadamlarının ifadelerini doğrulamaktadır. Düşük teknoloji tuzağında olan bu sanayi alanlarında çalışan başına katma değer ve eğitim düzeylerinin düşük olduğunu daha önceki araştırmalarımızda tespit etmiştik. Bu yönde Düzce’nin düşük verimliliğe sahip olan teknolojiden yüksek teknolojiye geçerek katma değeri yüksek ürünleri üreten sanayiyi büyütecek yatırımlara ihtiyacı vardır. Düzce beşeri kaynak açısından önemli potansiyele sahip olduğunu hep yazdık ve ilgili yerlerde dile getirdik. Ancak bu potansiyeli yeterli ölçüde kullanamadı ve kullanamıyor. Çünkü eğitime yapılan beşeri sermaye yatırımı düşüktür. Bu yönde Düzce’nin ‘’ insani gelişim endeksinde’’ orta halli iller arasında 49’uncu sırada yer alması beşeri sermaye yatırımının düşük olduğunun göstergesidir.

Düzce’de beşeri sermaye kaynaklarının verimli kullanılamadığı için sanayi alanlarında nitelikli işgücü açığını kapatamıyor. Bu nedenle sanayiciler nitelikli eleman ihtiyacını Düzce dışından karşılamak zorunda kalıyor. Nitelikli eleman açığının kapatılması için Düzce’nin eğitim yatırımlarını arttırması, bu yatırımlardan herkesin eşit ölçüde yararlanmasının sağlanması ve ileri teknoloji alt yapı çalışmalarının hızlandırması gerekiyor. Düzce beşeri ve sosyal sermayeye yatırım yapmadan sanayisini geliştirmesi

ve ekonomide performans göstermesi olanaksızdır. Düzce’nin beşeri sermayesini arttırması ve etkin kullanması ile insani gelişim endeksi göstergelerinin iyileştirilmesine ihtiyacı vardır. Bu yönde yeni ve ileri teknolojilere yönelik yatırımların arttırılması girişimcilerin performansını güçlendirecek ve nitelikli üretimle beşeri sermaye seviyesi yükselecektir. Düzce’de katma değeri yüksek sanayiyi geliştirmek için eğitilmiş işgücü, bilgi birikimi ve araştırma gibi konulara yönelik teşviklerin verilmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Bu yönde teknolojiye ve insan sermayesine yapılacak yatırımların girişimciliğin geliştirilmesinde önemli fonksiyonu vardır. Yapılan araştırmalar alışılmış klasik finansal desteklerin sanayiyi büyütemediğini ortaya koymaktadır. Düzce’de yıllarca nitelikli işgücü açığı kapatılamadığı için yatırımlar durma noktasına gelmiştir. Bu sorunların çözümü için beşeri sermayeye yönelik kaynakları verimli kullanarak üretim girişimciliğini geliştirip nitelikli üretim ve ihracatı arttırmak zorundayız.

  • Yorumlar2
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU