Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

DOĞRU YERE YATIRIM YAPMAK

13 Ağustos 2013 - 14:20

 

Ekonomik büyüme, işletmelerin kaynakları verimli kullanmasına ve yatırımlarını rasyonel biçimde yapmalarına bağlıdır. Kalkınmanın temelinde teknolojik gelişme ve bu yönde verimlilik artışlarının olması işletmelerin yatırımlarını doğru yerde yapmalarının zorunlu olduğuna işaret etmektedir.

            İşletmelerin yatırımlarını doğru yerde yapmaları konusunda ekonomi yönetimleri sürekli çalışmalar yapmakta ve yatırımları doğru yerlere yönlendirmek için teşvik ve destekleme yasalarını çıkarmaktadır. Son yıllarda OSB`lerde yapılan yatırımlar bu gelişmelere örnek verilebilir. OSB`lerin amacı, yatırımların doğru yerlere yapılarak kaynakları daha etkin kullanılmasını sağlamaktır. Ne yazık ki, bu güne kadar yatırımları doğru yönlendirici strateji eksikliği olmuştur. Bu konuda bilgi ve envanter eksikliği olduğu için OSB`lerin birçoğu siyasi nedenlerle yanlış yerlerde kurulmuştur. Halen de yanlış yerlerde yanlış işletmelerin kurulması önlenememektedir. OSB yatırımlarının seçicilikten uzak ön araştırma ve fizibilite çalışmaları yapılmadan yapıldığı görülmektedir.

            Birçok ilimizde teşviklerle yapılan binalar yarım kalmış ve içinde hayvan otlayan tesislerin olduğu gündeme getirilmektedir. Yaptığımız araştırmalarda tesislerin başka amaçlarla kullanıldığını gördük. Gerekli yerlerde gerektiği sektörlere ihtiyaçları ölçüsünde teşvik yerine, yerel siyasi baskılarla her girişimciye yanlış destekler verilmiş. Teşvikte değişiklikler yapılarak il ve ilçe sayıları arttırılıp teşvikler verilince kaynak sorunu ortaya çıkmış ve verilen teşvikler de olumlu sonuçlar vermemiş. Bu yanlışlar da ekonomi yönetimlerinin strateji eksikliği, teşvik sistemi yanlışlıkları, envanter yetersizliği, siyasilerin yanlış projeleri vb. gibi nedenler önemli ölçüde rol oynamıştır.

            OSB`lerin kuruldukları bölgenin sanayisinin gelişmesi, yapılan yatırımlarda verimliliğin artışı ve dışa açılma gibi sorumlulukları vardır. Özellikle ulaşım, haberleşme, enerji kullanımı ile çevrenin korunması açısından da faaliyet gösterdikleri bölgeye önemli katkıları vardır. Bu hususlar dikkate alındığında OSB`lerin önemi ve ekonomiye katkıları daha iyi görmek olanaklıdır. İnşaatla ilgili ruhsat ve izinler ile diğer bürokratik işlemlerin OSB yönetimlerince yapılması maliyet açısından bir avantajdır.

            İstihdam ve yatırım konularında Düzce`ye önemli ölçüde katkı sağlayan OSB ler sorunlarla uğraşıyor. OSB`lerin temel sorunu ulaşım. Yol bağlantılarının olmaması OSB`de yapılacak yatırımları ciddi biçimde olumsuz etkiliyor. Merkezde ve yol üzerinde yol gösterici tabelaların eksik olması da diğer bir sorun. Kanalizasyon konusunda sıkıntılar var. Düzce OSB`lerin genişlemesi ve yatırımların yapılması için bu sorunlar zaman kaybetmeden çözülmelidir. Düzce`de düzensiz sanayi planlama ve yapılaşmaların yol açtığı sorunlara da son verilmelidir.

            Düzce OSB Yöneticilerinin ifade ettikleri yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanması ile ilgili adımlar atılmalıdır. OSB Yöneticileri meslek liseleri açmak için girişim yapmalıdır. Meslek Liselerine burslu öğrenci alarak ara eleman ihtiyacını karşılayacak programları hayata geçirilmelidir. Meslek Yüksekokulları kurarak sanayici farkı ile eğitime geçmeleri durumunda istedikleri gibi ara elemanı yetiştirebilirler. Bu uygulamalara yönelik OSB Yöneticileri sanayicilerini bilinçlendirmeli ve teşvik etmelidir.

            Düzce OSB`lerinin kurumsal sorunları vardır. Bu kurumsal sorunların bir an önce çözülerek yatırımların amacına uygun yapılması sağlanabilir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak Düzce OSB`lerini geliştirip yeni kurulacak sanayi tesislerini doğru yere yönlendirmek suretiyle daha verimli yatırımlar yapılabilir. 

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU