Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

DÜZCE EKONOMİSİ NASIL GELİŞİR?

01 Ağustos 2014 - 12:37

Yıllık ihracatı 1 milyar 300 bin dolar civarında olan Düzce , Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)  ve  verimli tarım arazileri ile Türkiye’nin önemli iller arasında yer almaktadır. Kentin gelişmesi için dört temel stratejiye ihtiyacı vardır. Diğer yandan ekonomik alanda doğru büyümek için teknolojik sanayinin itici güç olmasının gerekli olduğu dikkate alınmalıdır. Düzce ekonomisinin doğru yönlendirilmesi açısından tarım, ticaret, turizm ve teknoloji dört temel strateji olarak planlanmalıdır. 

Düzce tarım konusunda doğru yönlendirilemedi, Tarım Organize Sanayi Bölgeleri kurulamadı ve dolayısıyla tarımda hak ettiği yere gelemedi. Sanayi teşvik ve destek alanlarındaki yanlış finansman modelinde olduğu gibi tarımda da teşvik ve yardımlar yanlış kullanıldı. Bu nedenle tarımda marka olabilecek ürünleri yetiştiremedi. Köylere yakın yerlerde yapılacak depolama alanlarıyla tarıma dayalı sanayi teşvik modeline geçilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki bunlar yapılamadı. Dünya ekonomik gelişmeler ile birlikte Düzce’de de hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu yönde ticaretin gelişmesi için yeni projeler geliştirilmelidir. Çünkü işletmeler arasındaki ticari ilişkiler ve dolayısıyla ekonomik faaliyetler de değişmektedir. İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinde elektronik ticaret iş dünyasının ticaret algısını değiştirmiştir. Bu algının olumlu yönde gelişmesi bilişim teknolojisinin varlığı ile mümkündür. Ticarette malın içindeki bilgi yoğunluğunun artması nedeniyle üretici ve tüketici arasındaki aracılar ortadan kalkmaktadır. Bu günün ticaretinde, müşteri siparişleri elektronik ortamda alınmakta ve veri tabanları sürekli güncellenmektedir. Bu dönüşüm ve gelişmelerde stratejik hedeflerin başında esnaf yer almalı esnafın algısı değiştirilmelidir. Geliştirilecek ticaret projeleri doğrultusunda ticaret, finans ve çarşı alışveriş merkezleriyle Düzce’nin ticareti yeniden şekillendirilmelidir.

Düzce’nin turizm alanında gelişmesi için kent içi ulaşımda;  Entegrasyon projeleriyle sosyal, ekonomik, çevresel ve mekansal değerleri verimli kullanarak turizm faaliyetleri arasındaki etkileşimi güçlü hale getirilmelidir. Çünkü kentin gelişmesinde turizmin fiziksel planlamasının önemi büyüktür. Bu yönde ulaşım; turistleri tüketim noktaları olan turizm alanlarına bağlayan en önemli alt yapıdır. Bu nedenle ulaşım turizmin omurgasıdır. Düzce, ulaştırma türleri arasında bir entegrasyon sorunu yaşamaktadır. Bu doğrultuda, Düzce turizminin bir yıla yayılması, kıyı turizmi(Akçakoca) ile diğer turizm çeşitlerini birbirine bağlayacak ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir.

Akçakoca turizm ve limancılık alanında büyümeli, Akçakoca liman kenti haline gelmeli. Akçakoca yeşil alanı fazla ve sahili uzun olan ilçedir. Akçakoca denizi verimli kullanılmalı. 1/25 binlik plana uygun liman kurma projesi yapılmalı. Kruvaziyer iskelesi yapılmalı. Düzce, turizmde Akçakoca merkezli yapacağı yatırımlara yönelik stratejiler geliştirmelidir.

Düzce’de yüksek istihdama dayalı stratejilerle büyümeyi sağlayacak teknoloji eksikliği var. Bu eksikliği  bilgi üretimi, bilgi depolanması ve kullanımı gibi yöntemlerle gidermelidir. Çünkü bilgi iş hayatındaki değişimi ön plana çıkarmış ve teknoloji tanımını da değiştirmiştir. Bu yönde işletmelerin yatırım ve ticari kararları, eğitimden başlayarak kişilerin yetenek ve bilgi edinme biçimleri ve bunları alanlarında kullanabilmeleri gibi sayıları artırabilecek her bir öğe farklı teknoloji kullanımı gerektirmektedir .Bu nedenle, Düzce’de işsiz gençlerin yüksek gelirli ve  katma değerli meslek edinmesini sağlayacak eğitime ihtiyaç var. Bu ihtiyaca cevap verecek ileri teknoloji  düzeyinde istidam okullarının açılması gerekir. 

Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ürün, üretim teknikleri ve üretim alanlarının teknolojik açıdan geliştirilmesi gerekir. Bunun için de, alan araştırılması sonucu elde edilecek verilere göre tarımsal planlama yapılmalıdır.

Tekstilde, konfeksiyonda, orman ürünlerinde,metal sanayide, gıda sanayinde, otomotiv yan sanayinde, tarımda ve turizmde yüksek istihdam teknolojileri temelinde ürünlerimizi, üretim yapımızı, insan kaynağımızı yenileyebilme ve teknloljik açıdan bir üst düzeye geçebilmek için çalışmalarımıza hız vermeliyiz.  

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU