Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

04 Aralık 2014 - 13:57

Düzce halkında üniversite algısı,1976 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler Bölümleri adı altında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan Meslek Yüksekokulu ile başladı. Meslek Yüksekokulu1982 yılına kadar aynı bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerine devam etmiştir.Meslek Yüksekokulumuz 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır.  1984 yılına kadar Elektrik, İnşaat, İşletme ve Muhasebe Bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmiştir. 1984 yılında Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan Endüstriyel Eğitim Projesinde yer almıştır. Bu projeden 32 milyon dolarlık kredi sağlanan 8 pilot Meslek Yüksekokulundan biri olmuştur. Bu proje bağlamında Meslek Yüksekokulumuzdan 36 öğretim elemanı yurt dışına (İngiltere ve A.B.D.) eğitime gönderilmiştir. Bu proje çerçevesinde müfredat programları yeniden hazırlanmış ve teknik bölüm alanında 22 laboratuar ve atölye modern cihazlarla donatılmıştır. 1985 yılında Düzce Konuralp Beçi Yörükler Köyünde 100 dönüm arsa tahsisi sağlanmış İ.T.Ü.Sakarya Mühendislik Fakültesi Düzce Meslek Yüksekokulu kampüs alanı olarak bu arsa tel örgü ile çevrilmiştir.1992 yılında Meslek Yüksekokulumuz diğer Fakülteler ile birlikte 1992 yılında kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlanmıştır. Böylece Meslek Yüksekokulu kampüs alanında üniversite alt yapı çalışmaları başlatılarak Düzce Üniversitesinin yolu açılmış ve 2006 yılında Düzce Üniversitesi kurulmuştur.

Üç Fakülte, iki Meslek Yüksekokulu ve bir Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu ile yola çıkan Düzce Üniversitesi bugün 11 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul ve 9 Meslek yüksekokul ile gelişerek yoluna devam etmektedir. Yaklaşık 20 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Üniversite’de 59 Profesör, 67 Doçent, 192 Yardımcı Doçent, 155 Öğretim Görevlisi, 51 Okutman, 20 Uzman; 340 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 884 Akademik, 797 İdari ve 23 Sözleşmeli Personel görev yapmaktadır. 11Araştırma ve Uygulama Merkezi, 4 Koordinatörlük ve Teknoloji Transfer Ofisi mevcuttur. Üretim ve hizmet sektörünün ARGE çalışmalarına önemli katkı sağlayacak olan TEKNOPARK Düzce Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulmuştur. Üniversite yönetimini bu başarıdan dolayı kutlamak gerekir, çünkü zoru başarmışlardır. Amaca ulaşmak için teknoparkın alt yapı çalışmalarının hızlanmasında Düzce sanayici ve işadamları daha fazla destek olmalıdır.

Üniversite kampüsünde Kredi ve Yurtlar Bolu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda 789 Kız ve 809 Erkek olmak üzere toplam 1.598 öğrenci barınmaktadır. 1 adet misafirhane, 17 adet kantin-kafeterya, 11 adet yemekhane, 1 adet Anaokulu, 2 adet konferans salonu, 10 adet Topluluk Odaları, Açık-Kapalı Spor Tesisleri, 2 Tenis Kortu, 1 Basketbol sahası, 1 Plaj Voleybol, Futbol Sahası ve halka açık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmet vermektedir.

Kütüphanede 30000 Basılı kitap, 120000 Elektronik kitap olmak üzere 32 Basılı dergi, süreli yayın ve 140 Kitap dışı (CD-ROM-DVD vb.) materyaldan yararlanılmaktadır. 11 adet Abone Veritabanı sayısı ve 11 adet TÜBİTAK-ULAKBİM Elektronik Kaynak Bilgileri mevcut olup, ayrıca 11 adet veritabanı aboneliği vardır. Son üç yılda 605 bilimsel etkinlik yapılmıştır.  Düzce Üniversitesi endeks sıralamasında ilk elli üniversite içinde 31. Sırada yer almaktadır.

Öğretim Elemanlarının yapmış olduğu bilimsel yayın sayıları ve yayımlanan makale sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Yıl          Uluslararası Dergilerde Ulusal Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli Kongrelerde Ders kitapları

             Yayınlar                        Yayınlar                            Yayınlanan Makaleler

_______    ______________        ____________________     ______________________      __________

2013-2014      617                                   199                                 108                                     7

2013-öncesi  1031                                   573                                   -                                       -

 

Öğretim Elemanlarının yaptıkları yeni buluşlarla ulusal ve uluslararası ödüller almışlardır. Öğrencilerin de ulusal ve uluslararası sportif başarıları vardır.

Üniversitelerin üç önemli işlevselliği vardır. Eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk. Düzce Üniversite’si toplumsal etki alanında tanınır hale gelmiştir. Üniversite yönetimi toplumsal sorunlara yönelirken uluslararası üniversiteler ile ilişki kurmaya ve işbirliğine önem verdiğini öğrenci ve Öğretim Elemanları’na uyguladığı programlardan anlaşılmaktadır. Üniversiteler bulundukları şehirlerle sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim içindedirler. Bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını toplumla paylaşma kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde birey yetiştirme görevleri yanında bölgesel kalkınmayı desteklemek gibi sorumlulukları da vardır. Bu yönde Düzce Üniversitesi kentin sosyo-ekonomik açıdan büyümesi ve gelişmesinde önemli katkılar yapmış ve şehirleşme sürecini hızlandırmıştır.

Yukarıdaki çalışmalara ilişkin bilgiler ve gelişmeler değerlendirildiğinde Düzce Üniversitesi’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için sorumlulukla hareket ederek büyüme gayretinde olduğu görülmektedir. Aynı tarihte kurulan üniversiteler ile karşılaştırıldığında, öğrenci başına düşen öğrenci sayısı ve bilimsel yayın sayısında başarılı olduğu görülmektedir. Düzce halkı için çok önemli olan Tıp Fakültesi’nde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Yatırımlar planlı yapılmış ve halen yatırımlara devam edilmektedir.  Kıt kaynaklarla üniversitenin gelişmesi ve toplumla iç içe olması memnuniyet vericidir. Üniversite yönetiminin sivil toplum kuruluşları, sanayi ve halkla iç içe olması başarıyı arttırmıştır.

Gelinen noktada başarılı olduğunu kanıtlamış bir üniversitenin yıpratılması hiç kimseye yarar getirmez, aksine zarar getirir. Üniversitemizin gelişmesi ve daha ileri gitmesi Düzce’de yaşayan her kesin beklentisidir. Gelişmesini engelleyen tutum ve davranışları bırakıp destek vermek üniversitemizi daha çok geliştirir ve başarılı olmasını sağlar. Üniversitemizin gelişmesinden en çok Düzce halkının yararlanacağı unutulmamalıdır.

Yöneticilik zor ve sıkıntılıdır. Bu zorlukların aşılmasında yetenek, bilgi ve tecrübe önemlidir.  Yöneticilerin başarılı olma sırları; ileriyi görebilmek, prensipli olmak ve yaptığı işin topluma yarar getirmesidir.  Başarı hiç bir zaman somut olan şey değildir.  Başarılı oldum demek işi somut hale getirmez. Başarının peşinde koşulur. Meslek Yüksekokulu temelinde başlayan ve üniversite hayaliyle devam eden çalışmalar Düzce Üniversitesi’ni kurma başarısına ulaşmıştır. Üniversitemizin oluşumunda ve sonraki süreçlerde yer alan ve sorumluluk paylaşan bir Akademisyen olarak gelişmeleri araştırdığımda üniversite yönetiminin başarıya odaklandığını gördüm.

Üniversitenin kuruluşunda ve gelişmesinde zor süreçler yaşanmıştır. Kuruluş aşamasında ekip olmak kolay olmamıştır.  Ancak, zaman geçtikçe ekip ruhu oluşmuş ve bu oluşum üniversiteyi başarıya götürme gayretindedir. Gelecekte de bulunduğu yerden daha ileri gitmesi için sanayi-üniversite işbirliği ve toplumsal ilişkilerde başarının peşinde daha hızlı koşması gerekir. Üniversite kenti olma yolunda Düzce halkı üniversiteye destek ve katkı yapmalıdır. Çünkü üniversite, Düzce’nin geleceğinde daha çok etkin rol oynayacak ve katkı sağlayacaktır. Üniversitemizin bugüne gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, başta sanayici, işadamları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere sorumluluğu olan herkesin üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi yolunda desteklerini devam ettirmelerini diliyorum.

  • Yorumlar1
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU