Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

Üst Düzey Siyaset

08 Temmuz 2016 - 12:20

Yard.Doç.Dr.Fevzi Er

Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme işidir ve toplumu mutluluğa götürecek yöntemlerin uygulanmasıyla başarıya ulaşır. Diğer bir deyişle kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde izlenen yol ve politikalar topluma güven verdiği sürece topluma değere katar. Bu politikaların başlangıç noktası bireyleri merkeze alan üst düzey siyasetidir. Bu yönde siyasetin, toplumu mutluluğa götürecek biçimde düzenlenmesi her bireyin beklentisidir. Çünkü siyaset, bireyleri doğrudan ilgilendiren önemli sosyal ve ekonomik yapılanmadır.

Siyaset toplumun amaçlarına yönelik olarak yapılır muhalefet ve katılım sağlanırsa iktidarın hizmetleri kolaylaşır. Seçim sonucu iktidar olan siyasetin, toplumun müşterek hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğu vardır. Bu yönde siyasal iktidarın insanlar arasındaki ilişkileri hukuk ve adalet ilkelerine uygun olarak düzenleme zorunluluğu olmalıdır. Bu ise çoğulcu demokrasinin olmazsa olmaz ilkesidir. Çünkü siyasetçiler halkın oylarıyla seçilmiş ve halkın siyasal tercihlerini temsil etme sorumluluğunu üstlenmiştir. Siyasetçi bu sorumluluğunu dikkate alarak kamu yönetiminde sınırsız bir yetkiye sahip olmadığını ve yönetimin işleyişine müdahale etme yetkisinin sınırlı olduğunu bilmelidir. Bu yönde iktidar mensubu siyasetçilerin halktan aldıkları gücü halkın siyasal tercihlerini yansıtan genel kamu politikalarını belirlemede kullanmaları doğaldır. Ancak siyasetçilerin günlük politikaların belirlenmesi bürokratlara bırakmaları gerekir. Çünkü bürokrasinin görevi, siyasetçiler tarafından belirlenen genel politikaları etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmektir.

Siyası hayatımız boyunca iktidara gelenler hangi görüşe sahip olursa olsunlar muhalefeti önemsememişler ve muhalefetin katkılarını alamamışlardır. İktidar sahipleri baskı yöntemini kullanmışlar ve muhalefetin muhalefet etme tavrına tahammül edememişlerdir. Baskıya karşı duranlara sert ve katı davranışlar içersinde olmuşlardır. Oysa siyasetin özünde demokratikleşme arzusu vardır. Siyasetçilerin eşitlik, özgürlük, insan hakları ve çoğulculuk gibi kavramları toplumsal değer ölçüleri olarak kabul etmedikleri takdirde siyaset üstü bir anlayışla topluma hizmet götürmeleri mümkün değildir. Bir siyasetin ne düzeyde demokrasi içerdiğine karar verebilmemiz için o siyasetin ne kadar katılımcı ve çoğulculuğa ne ölçüde fırsat tanıdığına bakmamız gerekir. Bu nedenle siyasi iktidarların demokratik olabilmeleri etkin bir siyasal muhalefeti içine sindirmeleri ile mümkündür. Çünkü etkin bir muhalefet demokrasilerde siyasal iktidar karşısında iktidar olamayanların haklarını korumaktadır. Ne yazık ki ülkemizin toplumsal muhalefet potansiyeli olmasına karşın iktidarların güç kullanma ve tahakküm yöntemleri karşısında güçlü muhalefet oluşamamıştır. Bu yönde muhalefet partilerinin de bireysel düşünce odaklı iç çekişmeler nedeniyle toplumsal muhalefet gücünden istifade edememiş ve toplumda zayıf muhalefet algısı yaratılmıştır.

Özetlersek, ülkemizde siyaset üstü toplumsal uzlaşma sağlanamadığı için iktidar ile muhalefet arasında sağlıklı bir ilişki kurulamamış ve demokratikleşme süreci yaşanamamıştır. Siyasi iktidarların değişmesi demokrasiyi güçlendiren en önemli etkendir. Bu durum muhalefette olan siyasi partiler için de geçerlidir. Muhalefetteki her siyasi parti her zaman iktidar olabileceğini düşünerek ona göre strateji oluşturmalıdır. Ülkemizde tüm siyasi partilerin çağdaş ve siyaset üstü bir anlayış ortaya koymaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Diğer bir deyişle siyasi partilerin devlet anlayışı, dürüstlük, uzlaşma ve tutarlılık konularında siyaset üstü politikalar geliştirerek partizanlıktan kurtulmaları gerekiyor. Bu değerleri oluşturamadığımız için ülkemizde geldiğimiz noktada değer merkezli toplum güç kaybetmiştir. Aksine güç merkezli bir toplum oluşmuştur. Bu nedenle değer merkezli toplum güçlenmedikçe üst düzey siyaset yapısını oluşturmak olanaksızdır. Bu yönde siyasi partiler kendini değiştirir ve yenilerse toplum da buna inanır destek verir ise siyaset üstü siyasetin değer merkezli yapısını oluşturabiliriz.

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU