Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

İFLASIN ERTELENMESİNDE ŞİRKETLERİN BORCA BATIKLIK DURUMU

30 Eylül 2013 - 13:57

Şirket yönetimde arzu edilen husus öz kaynakların içinde şirketin esas sermayenin korunmasıdır. Sermaye artırımında şirket sermayesinin öz kaynak içinde korunmasının şart koşulması buna bir örnektir. Şirketlerin zararları esas sermayeyi azaltması durumunda Türk Ticaret Kanununu konuya müdahale ederek şirketin devamını belirli koşullara bağlamaktadır.

            YTTK`nın 376. maddesi esas sermaye ile kanuni yedek akçe toplamının yarısının zarar nedeniyle karşılıksız kalması durumunda ( eski kanunda yedek akçe yoktu ) şirket organlarına bazı sorumluluklar vermiştir. Bu sorumluluklar;

            Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırarak iyileştirici projeleri şirketin bilançosunu sunar. Bilançoya göre sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının 2/3`sinin zarar nedeniyle karşılıksız kalınması durumunda genel kurul sermayenin 1/3`i ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirketin ticari hayatı sona erer.

            Şirketin Yönetim Kurulu, aktiflerin olası satış fiyatları üzerinden bir bilanço hazırlar. Bu bilançodan aktiflerin şirket alacaklarının alacaklarını karşılamadığı takdirde yönetim kurulu bu durumu şirket merkezinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesi`ne bildirir ve şirketin iflasını ister. Bu durumda, mahkeme şirkete bilirkişilerin atamasını yapar. Bilirkişi incelemesi sürecinde şirket alacaklılarının öncelikle kamu alacaklarından başlayarak diğer alacaklılarının sıralaması yapılır ve borçlar ödenir veya batık şirketin yeniden ekonomiye kazandırılması için mahkeme iflas erteleme kararı verebilir. İflasın ertelenmesi, borca batık durumda olan şirketlerin şirket yönetim kurulu tarafından önerilen iyileştirme projesinin mahkemenin verdiği sürede uygulanmasıyla borca batık durumdan kurtulmasını sağlayarak iflas kararının verilmesini önleyen bir yöntemdir. İflasın ertelenmesinin temel dayanağı şirketin mali durumunun iyileştirilmesidir. İflasın ertelenmesi kararı verilmiş şirketlerin tüm takipleri durur ve yeni takip yapılamaz. İflasın ertelenmesi sürecinde rehinli alacaklar ile çalışanların alacaklarının ödenmesi durdurulamaz.

            İflasın ertelenmesi kararının devamında şirket yönetimi görevlerine devam ederler. Bazı durumlarda yönetim kurulunun görev ve yetkilerine sınır getirilebilir. Ticaret Kanunumuzda borçluya sunulmuş çeşitli yöntemler mevcuttur. Ancak bunların içinde en uygulanılabilirliği olan iflasın ertelenmesidir. İflasın ertelenmesinde alacaklıların görüş bildirmelerine gerek yoktur. Mahkeme, bilirkişiyi görevlendirir. Bilirkişinin raporuna göre kararını verir.Bilirkişilerin ve daha sonra atanacak kayyımların alanında uzman olmaları önem arzetmektedir. Aksi takdirde, iflasın ertelenmesi şirketin lehine sonuç vermez. İflasın ertelenmesinde iyi niyetli boçlular için tüm yöntemlerin birleştirilmesi ve zararlı olabilecek yöntemlerin kullanılmasına engel olunmalıdır. Çünkü; iflasın ertelenmesinin amacı tasfiye değil  iyileştirmedir.

            Yeni Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirket ile Limited Şirketlerde genel kurulu zorunlu kılmıştır. Her yıl yapılacak genel kurulda şirketin öz kaynakları gözden geçirilmeli sermaye ve kanuni yedeklerin toplamında azalma olması durumunda azalmayı karşılamaya veya sermaye azaltımına karar vermelidir. Aksi durumunda sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının 2/3 azalması sonucunda önlemler alınmaz ise şirketin tüzel kişiliği sona erer ve sonuçtan yöneticiler sorumlu olurlar.

            

  • Yorumlar1
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU