Karakter Boyutu :
Yrd.Doç.Dr.Fevzi Er

BAĞIMSIZ DENETİMİN ŞİRKETLERE YARARLARI

09 Aralık 2013 - 12:08

 Günümüz ekonomisinde yaşanan değişim; kaynakların rasyonel kullanılmasının önemini arttırmış ve uluslararası ticari ilişkilerde muhasebe bilgi sisteminin temelinde yeniden yapılandığı bir süreç başlatmıştır. Bu yönde uluslararası ekonomik rekabette şeffaf ve güvenilir mali bilgilerin önem kazanması, mali bilgi ve raporlamanın işletmeler ve taraflar için önem kazanması muhasebe denetiminin uluslararası standartlarda olmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü bağımsız denetim, işletmenin mali tablolarının doğruları yansıttığını ve bilançosunda yazılan hesapların uluslararası muhasebe standartlarına uygun olup olmadığını ifade eder. Bu nedenle bağımsız denetimin gerekliliği vardır. Bağımsız denetimin amacı, denetlenen işletmenin mali tabloları ile ilgi bilgi vermektir. Bu bilgiyi verirken muhasebe bilgi sistemi çerçevesinde yapılan kayıtlara dayanılarak düzenlenen mali tablolara güven sağlamayı temel ilke olarak kabul eder. İşletme ile ilgilenen taraflar ve kredi kuruluşları mali tablolara göre işletme hakkında karar vereceklerinden denetime bu açıdan bakmak gerekir. Bu yönde, bağımsız denetim sonucu düzenlenen raporlar, işletme yöneticilerine işletmenin mali durumunun ne olduğunu tarafsız bir biçimde açıklar ve işletme yöneticilerine doğru karar verme olanağını vererek işletmede yapılan yanlışları ve hileleri zamanında öğrenme fırsatı yaratır. Bu yönde,  bağımsız denetim,  yöneticilerin işletme ile ilgili alacakları kararlara olumlu katkı sağlar. Uzun yıllar yürürlükte olan 6762 Sayılı Ticaret Kanunu ticari hayatın gelişmesinde önemli rolü olmuştur. Bu kanunun öngörüsünde Türkiye muhasebe denetiminde en önemli yenilik 01 Ocak 1994 tarihinden itibaren muhasebe bilgi sisteminin alt yapısını oluşturan ve tüm işlemleri kapsayan tek düzen muhasebe sisteminin uygulanmasıyla başlamıştır. Bu sistemle muhasebenin temel ilkeleri ve mali tablo esasları ile hesap planında bir bütünlük sağlanarak denetim ve muhasebe arasındaki ilişki kurulmuştur. Ancak elli yıllık zamanda ticari hayattaki gelişmeler ticari faaliyetlerin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle Günümüz ticari hayatın ihtiyaçlarını dikkate alarak 14 Şubat 2011 tarihinde 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) hazırlanmıştır. Ticari hayatı yeniden düzenleyen YTTK ticari hayatın şeffaflaşması, kurumsallaşması, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre düzenlenen finansal tabloların, uluslararası Denetim Standartları gereğince denetlenmesi sonucu düzenlenen denetim raporları ile gerçekleştirilmesi esasını temel dayanak olarak öngörmüştür. Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne göre denetim, ‘’DENETÇİ’’ unvanı almış meslek mensubu SMMM, YMM ve denetim  şirketleri tarafından yapılır. Denetim Şirketleri ve denetçiler mesleki bilgi, tecrübeye ve mesleki şüphecilik özelliklerine sahip bağımsız davranabilen kuruluş ve kişilerdir. İşletmelerin üst yönetim tarafından belirlenen yönetmelik ve prosedüre uygun olup olmadığı araştırılarak denetim sonucunda sağlanan bilgiler şirketin üst yönetimine raporlanır.  

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
Tüm Yazılarını Göster
DÜZCE HAVA DURUMU